Voorwaarden

Definities:

 • Met de consument wordt bedoeld degene die de aankoop heeft gedaan bij één van de deelnemende winkeliers/ondernemers, vervolgens de actiecode (s) invult op de actiewebsite en daardoor meedoet aan de Koop Lokaal en Win actie van Uitkijkpost.
 • Deelnemende winkeliers/ondernemers zijn de winkeliers en ondernemers in Heiloo die een pakket hebben gekocht en daardoor meedoen aan de actie. Zij zullen de consument één of meerdere vouchers geven met een unieke code als zij bij hen producten en/of diensten kopen. 
 • Met de aanbieder wordt bedoeld: Uitkijkpost.

Spelvoorwaarden deelnemende consumenten:

 • Deelname aan “Koop lokaal en Win” is mogelijk gedurende de looptijd van de actie. Deze looptijd is van zaterdag 11 juni 2022 tot en met 9 juli 2022. 
 • Deelnemers maken kans op verschillende prijzen (zie actiewebsite), deze kunnen direct opgehaald worden bij de betreffende deelnemende winkelier/ondernemer. 
 • Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname. 
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • De prijs is gekoppeld aan een unieke code. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarden van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal niet worden uitgekeerd. Dan is de aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren. 
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. 
 • De prijs kan in werkelijkheid enige afwijking vertonen met de afbeeldingen zoals deze getoond zijn op de actiewebsite van de Koop Lokaal en Win actie. De prijs dient aanvaard te worden zoals deze fysiek wordt aangeboden, aan de afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De consumenten maken kans op prijzen door bij deelnemende winkeliers/ondernemers een bedrag te besteden. De consument krijgt dan één of meerdere vouchers. Deze kunnen worden gebruikt door de actiecode in te vullen op de actiewebsite. Deze website is te bereiken via Uitkijkpost. 
 • Om in aanmerking te komen voor verschillende prijzen, moet het e-mailadres of/en het telefoonnummer volledig en naar waarheid ingevuld zijn. De aanbieder en/of deelnemende winkelier/ondernemer, kan een winnaar verzoeken om voor de uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit. 
 • Alleen als u winnaar bent, krijgt u direct bericht welke prijs u heeft gewonnen en waar u deze op kunt halen. Bij het ophalen van uw prijs dient u het betreffende lot mee te nemen en af te geven. De betreffende ondernemer moet het unieke nummer van het lot controleren of het klopt. Bij het accepteren van de prijs geeft de winnaar toestemming om op een foto te worden gezet en bekend te worden gemaakt via Facebook en/of Uitkijkpost. 
 • Iedereen kan na het invoeren van de unieke code op het lot eenmalig zijn/haar adres invullen om mee te doen aan de verloting van de hoofdprijzen aan het einde van de actieperiode. Dat geldt als er direct een prijs is gewonnen, maar ook als dat niet het geval is. Zo maakt iedereen met een voucher een gelijke kans op de hoofdprijs.
 • Er zal met de adressen zorgvuldig worden omgegaan, volgens de AVG-wetgeving.
 • Na bekendmaking van de winnaars van de hoofdprijzen zijn die tot uiterlijk 31 augustus 2022 op te halen bij de betreffende ondernemer.
 • Indien u een winnende voucher heeft, dan kunt u de prijs ophalen tot uiterlijk 31 augustus 2022. U kunt tot een week na het verstrijken van de actieperiode (16 juli 2022) uw codes van de voucher invullen.
 • De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie. 
 • De aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening zijn dat de deelnemers niet conform de spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de loting of het verloop van de loting op oneerlijke wijze beïnvloeden.  
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen aan Uitkijkpost gericht worden.